uvedená cena je za 1 ks (z 1 pštrosa)

Koráb je posekaný na menšie časti.