Pštrosie mäso – mäso budúcnosti

Hlavnou produkciou pštrosej Farmy OÁZA s.r.o. je pštrosie mäso charakterizujúce vysokú kvalitu. Našimi klientmi sú nielen reštaurácie a hotely ale taktiež aj samostatné domácnosti. Mäso pštrosa označujú znalci za mäso gurmánov, vďaka nízkemu obsahu tuku.
Pštrosie mäso sa vyznačuje vysokou nutričnou hodnotou, obsahuje veľmi málo tuku a cholesterolu, v čom predstihuje aj mäso morky. Na rozdiel od hydiny je pštrosie mäso výrazne červené, štrukturou a zafarbením je podobné hovädziemu.
Mäso našich bežných hospodárských zvierat (prasa, dobytok, ovca, hydina) obsahuje viac než 3 % tuku, u pštrosa je obsah tuku v svalovine do 0,3 %. Nízky obsah tuku však u pštrosieho mäsa nie je vôbec na úkor jemnosti. Kalorická hodnota pštrosieho mäsa je 114 cal/100 g, významná je úplná absencia cholesterolu.
Pštrosy na našej farme chováme biologickým krmivom, preto si môžete byť úplne istý jeho zdravotnou nezávadnosťou. Jedná sa jednoducho o „mäso budúcnosti“.
Porovnanie nutričných hodnôt v 100g mäsa

Typ mäsa Kalórie Bielkoviny [g] Tuky [g] Cholesterol [mg] Vápnik [mg]
Pštros 97 22 2 58 5
Hydina 140 27 3 73 13
Morka 135 25 3 73 13
Dobytok 240 25 3 59 16
Ovca 205 22 13 78 8
Prasa 275 24 19 84 3

Mäso od nás je odblanené, vákuovo balené, certifikované pod veterinárnym dohľadom a disponujeme oválnou pečiatkou.

Kvalita pštrosieho mäsa

Kvalitu pštrosieho mäsa ovplyvňujú štyri základné faktory chovu, porážky, prepravy a jeho predaja pri 100% hygiene. Udržať si top kvalitu mäsa je pre nás záväzok voči odberatelom a výzva pre nás samotných a preto, nepodceňujeme ani jeden z nižšie uvedených faktorov.
Kvalita pštrosieho mäsa závisí od týchto faktorov:

 • Manažment chovu
 • Vek zvieraťa (strašie zviera – mäso je tvrdšie)
 • Systém chovu (veľa stresu vo výbehu má za následok zníženú kvalitu mäsa)
 • Výživa (nesprávne zloženie potravy má za následok tvorbu tuku žletej farby, ktorý má vplyv na chuť mäsa)

Technika prepravy a porážky

 • Odborný transport zvierat na bitúnok
 • Správna technika porážania
 • Dodržiavanie správnej technológie po porážacej linke – teplotný režim

Skladovanie, distribúcia a predaj

 • Dodržiavanie teplotního režimu pri skladovaní a distribúcii
 • Forma predaja – mrazené, chladené, čerstvé
 • Metóda predaja – vákuovo balene

Hygiena
100% hygiena a dodržiavanie veterinárních predpisov vo všetkých fázach výroby mäsa.

   

Jatočné mäso klasifikuje Svetová Asociácia Chovateľov Pštrosov do štyroch akostných tried.   Farma OÁZA s.r.o.  ponúka na predaj mäso prvej akostnej triedy.
Charakteristika prvej akostnej triedy:

 • Vek pštrosa: menej ako 16 mesiacov
 • Farba tuku: iba bielej farby
 • Farba svaloviny: jasná červená farba
 • Stav srdca: srdce normálnej veľkosti, farba a textúra bez poškodenia
 • Stav pečene: stredne hnedá farba, bez nádorov a vredov
 • Zdravotný stav: žiadne symptomy ochorení
 • Iné podmienky: žiadna gelovitá hmota okolo srdca, stehna a zadku.

Táto akostná trieda je najkvalitnejšia.
Aj keď Pštrosia farma s.r.o produkuje len mäso prvej akostnej triedy, pre lepšiu orientáciu vam ponúkame charakteristiku i nižších tried.
Druhá akostná trieda

 • Vek pštrosa: 16 až 24 mesiacov
 • Farba tuku: iba  bielej farby
 • Farba svaloviny: jasná červená farba
 • Stav srdca: srdce normálnej veľkosti, farba a textúra bez poškodenia
 • Stav pečene: stredne hnedá farba, bez nádorov a vredov
 • Zdravotný stav: žiadne symptomy nemocí
 • Iné podmienky: žiadna gelovitá okolo okolo srdca, stehna a zadku

Mäso z tejto triedy je vhodné na pomletie.
Tretia akostná trieda

 • Vek pštrosa: 25 mesiacov a starší
 • Farba tuku: iba bielej farby
 • Farba svaloviny: jasná červená farba
 • Stav srdca:  srdce normálnej veľkosti, farba  a textura bez poškodenia
 • Stav pečene: stredne hnedá farba, bez nádorov a vredov
 • Zdravotný stav: žiadne symptomy nemocí
 • Iné podmienky: žiadna gelovitá okolo okolo srdca, stehna a zadk

Toto mäso je vhodné pre spracovateľov a výrobcov mäsových výrobkov a tiež je vhodné na pomletie.
Štvrtá akostná trieda

 • Vek pštrosa: akýkoľvek vek bez obmedzenia
 • Farba tuku: tuk žltej farby
 • Farba svaloviny: viacfarebné spektrum od slabo ružovej po tmavočerven, na niektorých svaloch biela farba
 • Stav srdca: srdce malej veľkosti, textura pórovitá a iné poškodenia
 • Stav pečene: žltá, zelená a čierna farba s nádormi a vredmi
 • Zdravotný stav: žiadne symptomy nemocí
 • Iné podmienky: môže byť gelovitá hmota okolo srdca, stehna a zadku

Toto mäso je určené iba pre spracovateľov a výrobcov mäsovitých výrobkov, nie je vhodné na predaj  ani ako mäso na pomletie.
Piata akostná trieda

 • Vek pštrosa: akýkoľvek vek bez obmedzenia
 • Farba svaloviny: svalovina s vredmi a kanálikmi, svetlé a tmavé škvrny
 • Stav pečene: škvrnitá alebo infikovaná pečeň
 • Zdravotný stav: možný výskyt symptómov ochorení

Toto výsekové mäso nie je určené na konzumáciu ľuďmi, ale iba ako krmivo pre mäsožravé zvieratá.

Pštrosie mäso v gastronómii

Mäso pštrosa označujú znalci za mäso gurmánov.
Kalorická hodnota pštrosieho mäsa je 114cal/100g. Významná je i nízky obsah cholesterolu. Na 99% neobsahuje tuk a zároveň, obsahuje veľké množstvo bielkovín. Zaujímavosťou je, že počas tepelnej úpravy si vždy zachová svoj tvar a nikdy sa nezmrští. Pštrosie mäso je jednoduché na prípravu a je ideálnou alternatívou  za hovädzie, bravčové či kuracie a morčacie mäso.
V našej sekcií Gastronómia sme pre vás pripravili niekoľko inšpirácií a chutných variácií zo pštrosieho mäsa.