V predaji apríl – september

hmotnosť vajca sa pohybuje od 1300-1800 g

Farba škrupiny je od smotanovej po svetlohnedú, gramáž
a pórovitosť je typická pre každú nosnicu.