Stehno na údenie, sušenie…

Orientačná váha stehna je okolo 25kg.